DVD

In den beginne was daar J.D. van der Waals. Hij schiep Florian, en sprak tot hem: "Mijn discipelen zullen Mijn woord verspreiden, en gij zult hen leiden. Gaat voort, en leid." En dat was de eerste dag. Op de tweede dag schiep Hij Willem, en sprak tot hem: "Gij zult Mijn daden en de daden van mijn discipelen optekenen in de annalen van de geschiedenis. Gaat voort, en schrijf." Op de derde schiep Hij Joris, en sprak tot hem: "Gij zult zorgen dat het mijn discipelen geen wereldse zaken als geld te kort komen. Gaat voort, en begroot." Op de vierde dag schiep Hij Wim, en sprak tot hem: "Bier is Mijn bloed, en gij zult het dienen. Gaat voort, en drink." Op de vijfde dag schiep hij Felix, en sprak tot hem: "Mijn onderdanen zullen smelten voor uw krullen. Gaat voort, en wees schattig." En op de zesde dag schiep Hij Thomas, en sprak tot hem: "Sorry, ik heb echt een hele druk week gehad, dus Ik heb je even in vijf minuten afgemaakt. Gaat voort, want je maakt te veel lawaai en Ik heb een kater." En J.D. van der Waals noemde hen 'De Vijfde Dimensie, en zag dat het goed was.