Symposium 1997: ‘Geluid van de Fysica: Akoestiek waar je het niet verwacht’