Meeste aanwezigen op een ALV - Quasar - 56

Zo veel mogelijk mensen moeten de presentielijst ingevuld hebben. Het gaat hier om mensen die aanwezig zijn geweest tijdens de ALV, dus ze hoeven niet allemaal tegelijkertijd aanwezig te zijn geweest. Record is gevestigd op 12-03-2018.