ALV notulen afhebben - Arjen Monden - 23 uur en 17 minuten na sluiting

De notulen af en onderstreept doch niet gecontroleerd op spelling door andere bestuursleden. De tijd wordt gemeten vanaf het moment van sluiten. Het record is gevestigd op 4 februari 2010, de notulen zijn die van de ALV de dato 3 februari 2010 (duur van de ALV was 80 minuten).