Privacyverklaring

Privacyverklaring der SVTN “J.D. van der Waals” d.d. 14 november 2016 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. In deze privacyverklaring trachten we hier meer duidelijkheid over te scheppen welke persoonsgegevens we verzamelen en met welk doel.

1. Gegevens

Naam vereniging: SVTN “J.D. van der Waals” (Studievereniging voor Technische Natuurkunde “Johannes Diderik van der Waals”)

Website: http://www.vdwaals.nl

Inschrijfnummer KvK: 40235311

2. E-mailadres

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen van nieuwsberichten die van belang zijn voor alle leden van de vereniging. Daarnaast kunt u bij het lid worden van de vereniging aangeven of u geïnteresseerd bent in e-mails over studiegerichte activiteiten, recreatieve activiteiten en oriëntatie op uw carrière. Deze zogenaamde voorkeuren zijn altijd te wijzigen via de website of via het bestuur van de vereniging. Als laatste kan de vereniging (vertegenwoordigd door het bestuur) uw e-mailadres gebruiken indien zij contact met u behoeft. Uw e-mailadres is altijd te wijzigen via de website of via het bestuur van de vereniging.

3. Studie- en vakantieadres

Uw studie- en vakantieadres kunnen gebruikt worden om u via post op de hoogte te stellen van verenigingsnieuws of u een kaartje te sturen. U kunt beide adressen altijd wijzigen via de website of via het bestuur van de vereniging.

4. Telefoonnummer

De vereniging (vertegenwoordigd door het bestuur) kan uw telefoonnummer gebruiken indien zij contact met u behoeft. Bij het lid worden van de vereniging kunt u aangeven of u uw telefoonnummer openbaar wilt maken richting de andere leden van de vereniging. Deze instelling is altijd te wijzigen via de website. Daarnaast is uw telefoonnummer altijd te wijzigen via de website of via het bestuur van de vereniging.

5. Bankrekening

Bij het lid worden van de vereniging kunt u uw rekeningnummer en de rekeningplaats van uw bank doorgeven. Deze gegevens zullen in dat geval slechts gebruikt worden voor het betalen van de jaarlijkse contributie aan de vereniging via automatische incasso. Voor het wijzigen van deze gegevens kunt u terecht bij het bestuur van de vereniging.

6. Jaargang

Het jaar waarin u lid wordt van de vereniging, wordt in ons systeem opgeslagen als jaargang. Deze informatie wordt slechts gebruikt om informatie naar een bepaald deel van de leden te sturen indien het bestuur dit nodig dan wel gewenst acht. Indien deze informatie niet klopt of niet zorgt voor de juiste informatievoorziening, kunt u dit aangeven bij het bestuur van de vereniging.

7. Pasnummers

U heeft altijd de mogelijkheid een Van-der-Waalspas, een campuskaart verstrekt door de Technische Universiteit Eindhoven, of een andere gelijksoortige kaart bij de vereniging te registreren door het RFID-nummer af te geven. Hiermee kan de vereniging op een eenvoudige wijze uw informatie ophalen indien u daar toestemming voor geeft door het verstrekken van uw pas. Deze informatieverstrekking zal met name plaatsvinden bij het verrichten van administratieve werkzaamheden, de registratie bij activiteiten en het betaalsysteem van de Borrel (zie ook artikel 8).

8. Pasbetaalsysteem van de Borrel

Op het pasbetaalsysteem van de Borrel van de vereniging zijn de Algemene Voorwaarden van het pasbetaalsysteem van toepassing. Door het pasbetaalsysteem te gebruiken, gaat u akkoord met de registratie van al uw transacties (opwaarderingen en orders van producten). De gegevens van deze transacties kunnen in de openbaarheid slechts in geanonimiseerde vorm gebruikt worden voor onder andere het weergeven van statistieken. Daarnaast heeft de gebruiker altijd toegang tot de eigen transacties en statistieken via de website of via het bestuur van de vereniging.

9. Foto’s

Bij het lid worden van de vereniging wordt een foto van u gemaakt: deze foto is voor alle leden van de vereniging in te zien. Verder worden tijdens activiteiten van de vereniging foto’s gemaakt van de aanwezige personen, waarvan een selectie wordt gepubliceerd in het fotoalbum van de website of wordt gebruikt voor promotiedoeleinden. Een gedeelte van de foto's op de website is publiekelijk in te zien (zonder in te loggen), een ander gedeelte is slechts voor leden in te zien. Door op een activiteit aanwezig te zijn, gaat u akkoord met het al dan niet plaatsen van (een) foto(‘s) waarop u staat afgebeeld. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit bij de organisatie aangeven. Indien (een van) de foto’s gepubliceerd op de website u niet bevalt/bevallen, dan kan/kunnen deze op verzoek bij het bestuur van de vereniging van de website gehaald worden.

10. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens gebruiken wij alleen indien de vereniging (al dan niet vertegenwoordigd door het bestuur) deze nodig heeft voor het uitvoeren van haar taken, al dan niet voortgekomen uit een overeenkomst of afspraak tussen u en de vereniging.

11. Verstrekking persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt alvorens hiervoor door u persoonlijk schriftelijke toestemming is toegekend.

12. Wijzigen van deze privacyverklaring

De vereniging behoudt zich het recht deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen; deze wijzigingen zullen op deze locatie gepubliceerd worden en aangekondigd worden per e-mail (bijvoorbeeld via de wekelijkse nieuwsbrief). Een maand na aankondiging van de wijzigingen treedt de nieuwe verklaring automatisch in werking: zonder tegenbericht van u, gaat u er automatisch mee akkoord. Indien u bezwaar heeft tegen de wijzigingen, kunt u dit derhalve binnen een maand na de aankondiging aangeven bij het bestuur van de vereniging.

13. Contact

Als u wenst te reageren op onze privacyverklaring, kun u contact opnemen:

Postadres:

SVTN "J.D. van der Waals"

Flux 6.179

Postbus 513

5600 MB EINDHOVEN

Bezoekadres:

Technische Universiteit Eindhoven

Groene Loper 19, Flux 6.179

De Zaale

5612 AJ Eindhoven

Telefoonnummer: +31 (0)40 247 4379

E-mailadres: info@vdwaals.nl