ALV Hervatting

De ALV van 11 mei zal op woensdag 18 mei om 19:30 worden hervat in gebouw Flux. Onder andere de financiele en acquisitiestukken zullen nog worden behandeld, alsmede het voorstel voor herbegroting.

Hervatting ALV d.d. 07-03-2016

De ALV van 7 maart zal worden hervat op maandag 14 maart vanaf 18:00 in collegezaal Flux 1.09 vanaf agendapunt 10, Borrelfinanciën. Er is 1 WVTTK tot nu toe aangedragen, betreffende de afronding van de Borrel na de lustrumreünie. We hopen jullie hier te zien!

Borrels in de kerstvakantie

Omdat dit jaar kerstavond op een donderdagavond valt, zal de donderdagmiddagBorrel in de eerste week van de kerstvakantie op woensdag 23 december plaatsvinden. De Borrel van de tweede week in de kerstvakantie komt te vervallen.

Wii

De Van-der-WaalsWii is weer geïnstalleerd! Kom weer lekker Wii’en op het grote scherm in de ‘Salon’!

Bestuurswisseling

Op de ALV van dinsdag 8 september is het 57e bestuur der SVTN "J.D. van der Waals", "Lumen, een verlichtende eenheid", geïnstalleerd. Kom het nieuwe bestuur feliciteren in de Van-der-Waalskamer of op de constitutielunch. Deze lunch is gratis en zal worden verzorgd door het 57e bestuur. De Van-der-Waalskamer zal in deze pauze gesloten zijn. 

Forum

Heb je inhoudelijke vragen over je vakken? Overleg op het Van-der-Waalsforum met medestudenten om antwoorden te krijgen op al je vragen. Zelfs Latex-formules kun je invoeren! Klik hier voor het forum. 

Zomervakantie!

De temperaturen lopen hoog op en het zonnetje schijnt almaar: het teken dat de zomer is begonnen! Omdat er in de vakantie nauwelijks hulpbehoevende leden rondlopen, is de Van-der-Waalskamer slechts geopend tussen 11:56 en 16:00 op elke donderdag in de weken tussen 6 juli en 28 augustus. Dit betekent echter niet dat je geen bestuursleden zult vinden buiten deze tijden, maar we kunnen niets beloven. Als je wilt checken of er iemand aanwezig is, bel even naar de kamer: 040 - 247 4379. Mocht je het bestuur nodig hebben en de telefoon wordt niet opgenomen?