Commissies

Ieder jaar vinden er tal van activiteiten plaats. Natuurlijk komen die activiteiten er niet vanzelf. Het bestuur wordt hierin ondersteund door tal van commissies. Hieronder vind je een overzicht van alle deze commissies.

24UPcommissie

Deze commissie organiseert het 24-uursproject. Zoals naam al doet vermoeden is dit een activiteit die 24 uur duurt. Tijdens die 24 uur weken ze, meestal gezamelijk met studenten van andere faculteiten, aan een case. Aan de commissie de taak dit te organiseren.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert ieder jaar weer de jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de dropping, het bowling toernooi en natuurlijk de onvergetelijke N-feesten. Daarnaast zijn er ieder jaar weer nog tal van andere nieuwe en originele activiteiten.

Almanakcommissie

In de meeste jaren wordt er een almanak uitgebracht over het afgelopen jaar. Hierin staan leuke stukjes van disputen, activiteiten, commissies, zusterverenigingen en nog veel meer. Om hier een mooi boek van te maken met leuke stukjes en ook de sponsoring te regelen, werkt de commissie hier een jaar aan.

BuExcommissie

Eén van de grootste en meest uitdagende commissies van Van der Waals is de BuExcommissie. Deze commissie organiseert de jaarlijkse studiereis (BuEx). De commissie houd zich bezig met alle aspecten van de organisatie van deze reis. Hieronder valt het regelen van de tickets, wetenschappelijke en culturele excursies, de verblijfplaats, de sponsoring en nog veel meer!

Cocie

De Cocie, de excursies- en lezingencommissie, organiseert jaarlijks tal van studiegerichte activiteiten. Zo zijn er tal van excursies door het jaar heen, waaronder de eerstejaarsexcursie. Daarnaast zijn er ook tal van lezingen, vaak in combinatie met een Borrel of een lunch.

Eerstejaarscommissie

Deze commissie is voor en door eerstejaars. Ze zetten ongeveer twee activiteiten op touw, waar alleen eerstejaars naar toe komen. Voorbeelden van zulke activiteiten in het verleden zijn een film/comedieavond, speurtocht, paintballen, barbecuen en een pooltoenooi.

Eerstejaarskampcommissie

Wie mee geweest is naar het Eerstejaarskamp, weet precies wat deze commmissie organiseert. Voor de overige personen: het Eerstejaarskamp is een vervolg op de intro, voor alle eerstejaars natuurkundestudenten. Op dit supergezellige weekend zijn er gave activiteiten als een dropping, een bosspel, uiteraard een kampvuur en uiteindelijk zwemmen!

Introcommissie

De intro is het allereerste uitgebreide contact dat nieuwe studenten met Van der Waals en de universiteit hebben. Om hier een onvergetelijke week van te maken, die van losse mensen hechte vriendengroepen smeedt, is de introcommissie nodig. Deze commissie organiseert het programma op maandag, dinsdagochtend en vrijdag. Daarnaast zorgt zij natuurlijk voor de T-shirts en dergelijke.

Jaarboek

Ieder jaar wordt er een boekje gemaakt met een stukje over alle eerstejaars erin: het jaarboek. Hier kunnen door de commissie extra leuke aspecten aan toevoegen zoals een fotopagina. Aan de commissie de taak hier een interessant en mooi boekje van te maken, zodat iedereen na vijf jaar nog weet met wie hij of zij de studie begonnen is. 

Kas Controle Commissie

De Kas Controle Commissie ookwel KCC genoemd heeft de zware taak op zich om de penningmeester en de Borrelpenningmeester in de gaten te houden. Ookwel controleren genoemd. Dit doet de KCC in opdracht van de ALV (de Algemene Ledenvergadering - eigenlijk dus alle leden van de vereniging). De KCC is dan ook een commissie van Van der Waals die rechtstreeks verantwoording aflegt aan de ALV, en dus géén bestuurscommissie is.

Kleine BuExcommissie

De kleine variant van de BuEx (buitenlandse excursie) duurt 5 dagen. Aan de commissie de taak deze korte, maar onvergetelijke reis, gevuld met cultuur, wetenschap en ontspanning te organiseren.

LiXi

De LiXi heeft voor het eerst plaatsgevonden in 2009. Het is een activiteit waarbij de deelnemers in duo's naar een stad in Europa moeten liften. Op locatie wordt dan nog een aantal activiteiten gedaan. De eerste editie ging naar Parijs.

N!-redactie

De N!-redactie heeft (hoe wonderbaarlijk) de taak om de N! in elkaar te zetten. Dat betekent dus onderwerpen uitzoeken, kopij verzamelen, advertenties regelen, alles bij elkaar gooien en tot slot hem naar de drukker brengen en als hij klaar is overal neerleggen.

Ouderdagcommissie

De ouderdagcommissie organiseert de jaarlijks terugkerende ouderdag. Op deze dag worden de ouders van de eerstejaars uitgenodigd om te komen kijken waar en wat hun zoon of dochter nu studeert. In de ochtend krijgen de ouders gebruikelijk een proefcollege en een toespraak van de decaan en de studieadviseur. Vervolgens staan er een optreden van het natuurkundecircus en een lunch op het programma. In de middag is er een rondleiding langs verschillende vakgroepen van de faculteit en een bezoek aan de OGO projecten. Afsluitend is er een Borrel in de 'Salon'.

Pebcie

De pc- en webcommissie, kortweg Pebcie, houdt zich bezig met alles op het gebied van computers in de Van-der-Waalskamer en de Van-der-Waalswebsite. Onder het werk valt ook het verzorgen van de elektronische kroost van de studievereniging.

Smoelenboekcommissie

Ieder jaar wordt er een boekje gemaakt met een stukje over alle eerstejaars erin: het smoelenboek. Aan de commissie de taak hier een interessant en mooi boekje van te maken.

Sportcie

Sinds 2015 heeft Van der Waals een heuse Sportcie! Deze eerstejaarscommissie organiseert sportieve activiteiten voor alle leden van Van der Waals.

Symposiumcommissie

Het jaarlijkse symposium van Van der Waals is ieder jaar weer een groot succes. De dag bestaat meestal uit een aantal lezingen in de ochtend en een keuze uit een aantal workshops in de middag. Deze studiegerichte activiteit is niet alleen heel leerzaam maar ook nog eens erg leuk.

Webcie

Deze commissie bevat de geweldige mensen die de digitale presence van Van der Waals bouwen en onderhouden.

Wervingsdagen

De commissie Wervingsdagen valt onder de stichting Wervingsdagen, een gezamenlijke stichting van de studieverenigingen op de TU/e. De commissie wordt ieder jaar gevormd door leden vanuit al deze verenigingen. De commissie organiseert jaarlijks drie grote activiteiten: de trainingsdagen, de bedrijvendag en de gesprekkendagen. Tijdens deze dagen worden er workshops en lezingen gegeven, ook krijgen bedrijven de kans om zich aan de studenten te presenteren door middel van stands of presentaties.

WiXi

Enkele jaren terug is er een weekend georganiseerd onder de naam 'WiXi'. Wegens groot succes is in oktober 2004 en oktober 2006 wederom een weekend georganiseerd, beide waren wederom supergaaf! Een traditie was hiermee geboren en ieder jaar staat er nu weer een weekend gepland en volgens traditie blijft er geheim wat er precies gaat gebeuren.

Wiskie

Sinds 2014, wordt er ieder jaar een geheel verzorgde wintersportvakantie georganiseerd voor de leden.