VerkiezingsALV

Terug naar de agenda

Dit jaar wordt de verkiezings-ALV helemaal los van een normale ALV georganiseerd. Tijdens deze ALV kunnen allerlei groepen zich kandidaat kunnen stellen om het volgende Van-der-Waalsbestuur te worden! De aanwezigen kunnen onder het genot van een biertje in de 'Salon' stemmen welk kandidaatsbestuur zij willen verkiezen als volgende Van-der-Waalsbestuur.

23 mei 2018 19:00   tot   21:00