Vereniging

SVTN "J.D. van der Waals" is de studievereniging voor alle studenten Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Onder studenten staat de vereniging bekend als "Van der Waals". Zij is opgericht op 6 oktober 1960 en vernoemd naar de bekende Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Johannes Diderik van der Waals.

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de studenten aan de faculteit Technische Natuurkunde te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Ook aan de contacten tussen studenten en medewerkers van de faculteit hecht Van der Waals grote waarde. De kracht van Van der Waals ligt in het grote aantal actieve leden van de vereniging. Van de ruim vierhonderd leden is namelijk meer dan een kwart actief. Dit komt doordat bijna alle studenten Technische Natuurkunde automatisch lid worden van Van der Waals. De actieve leden doen niet alleen mee aan de activiteiten van Van der Waals, maar nemen ook deel in de organisatie daarvan. Door lid te worden van de commissies die alle activiteiten organiseren kunnen studenten veel ervaring opdoen. Maar voor alles is het natuurlijk gewoon fantastisch om samen met je mede-studenten een toffe en geslaagde activiteit neer te zetten!

Studiegerichte activiteiten

Eén van de basisactiviteiten van SVTN "J.D. van der Waals" is de boekenverkoop voor de studie Technische Natuurkunde. Hierbij probeert de studievereniging zoveel mogelijk korting te krijgen voor haar leden. Aan het begin van elk blok loopt het dan ook weer storm bij Van der Waals met studenten die hun boeken komen kopen.

Een ander serieus aspect van de activiteiten van Van der Waals is het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven. Zij doet dit om haar leden de mogelijkheid te geven zich in een vroeg stadium en op een makkelijke manier te oriënteren op de arbeidsmarkt. Tegenwoordig zijn er immers ruime mogelijkheden voor de fysicus. Door middel van onder andere excursies en lezingen kunnen studenten informeel kennismaken met bedrijven. Daarnaast neemt Van der Waals deel aan de Wervingsdagen, de bedrijvendagen van de TU Eindhoven.

Jaarlijks organiseert Van der Waals ook een buitenlandse studiereis. Hierbij gaat een groep studenten onder begeleiding van een wetenschappelijk medewerker van de faculteit ongeveer drie weken op bezoek bij universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven. Maar natuurlijk ontbreken culturele uitstapjes, culinaire uitspattingen en het plaatselijke nachtleven niet tijdens deze reis. In de afgelopen jaren is de reis onder andere naar Brazilië, Rusland, Japan en China gegaan.

Ook het symposium dat Van der Waals elk jaar organiseert is steeds weer een succes. Een groep studenten werkt ongeveer een jaar lang aan de organisatie van een dag die elke keer in het teken van een ander thema staat. Zo had het symposium van 2013 de titel "Brain vs. Computer". Gedurende zo'n dag geven mensen uit zowel het bedrijfsleven als de academische wereld hun visie op de nieuwste ontwikkelingen rond het thema.

Verenigingsblad en almanak

De N! (spreek uit: N-faculteit) is het verenigingsblad van Van der Waals. In samenwerking met alumnivereniging VENI en de faculteit natuurkunde wordt het blad vier keer per jaar uitgegeven. De artikelen variëren van verslagen van de activiteiten van Van der Waals tot wetenschappelijke stukjes en artikelen over loopbaanmogelijkheden. Daarnaast staat er als gevolg van de samenwerking met STOOR, het onderwijssteunpunt voor studenten Technische Natuurkunde, informatie in over het onderwijs, zoals stage-verslagen en uitslagen van onderwijsenquetes.

Een ander middel om de activiteiten van Van der Waals niet alleen in de herinneringen te laten doorleven van de deelnemers is de uitgave van de jaarlijkse almanak. Hierin wordt onder andere een overzicht gegeven van de activiteiten van de studievereniging in het afgelopen jaar.

Informeel

Naast al deze activiteiten, die in meer of mindere mate een serieus karakter hebben, zijn er ook een hoop commissies en disputen die activiteiten organiseren waarbij vooral een hoop lol te beleven is. De meest in het oog springende is de wekelijkse, wereldberoemde en altijd overvolle donderdagBorrel in de ‘Salon’. Maar dat is niet het enige! De vele weekendjes die Van der Waals organiseert, zoals het eerstejaarskamp en de WiXi, zijn elk jaar weer een groot succes! Daarnaast vinden er door het jaar heen een groot aantal feesten en activiteiten plaats, meestal georganiseerd door de elk jaar weer zeer actieve activiteitencommissie. Hierbij valt te denken aan het roemruchte N-feest, bowlen, karten, sporttoernooien en de traditionele dropping. Het succes van dergelijke evenementen spat er elke keer weer af! Een niet te missen aspect van het verenigingsleven van Van der Waals is het dispuutsleven. Door de jaren heen is een groot aantal disputen opgestaan (en ook weer overleden), vriendengroepen die vorm geven aan hun verbintenis met Van der Waals door het organiseren van alternatieve activiteiten voor de hele vereniging.