Studieplekken in Flux

Tijdens de tentamenweken heeft de faculteit de lokalen Flux 1.07 en Flux 1.11 beschikbaar gesteld om te studeren voor iedere student.