Stephen William Hawking (8 januari 1942 – 14 maart 2018)

Zoals Hawking straling uit het niets zou moeten komen, kwam ook Stephen Hawking uit het niets. Geboren in een familie van wetenschappers in Oxford, toonde hij altijd al zijn hoge IQ. Voor lange tijd was hij een slimme introvert die het moeilijk in het leven had, maar toen hij zich voegde bij de University College Boat Club in Oxford begon zijn extroverte karakter wat we nu kennen van zijn lezingen, boeken en interviews. Hij overleed op een leeftijd van een orde grootte meer dan de leeftijd van ons jonge dispuut. Maar zijn impact op de natuurkunde, de samenleving en het universum is cosmologische ordes groter dan dat van ons. Er zijn wetenschappers die opgesloten in hun lab fantastisch onderzoek doen en het daglicht niet aanschouwen, maar wat is dit onderzoek waard als het niet gecommuniceerd wordt? Hawking, opgesloten in zijn eigen lichaam reikte altijd naar de buitenwereld zelfs tot ver in zijn oude dagen. Iedere natuurkundige moet trots zijn zo iemand in hun midden te hebben die zowel wetenschappelijk als maatschappelijk actief was.  Ikzelf had de eer hem te spreken en zijn hand te schudden, maar niet omdat ik een fantastische wetenschapper ben. Nee het was omdat hij het prachtig vondt dat er een groep natuurkundigen naar hem vernoemd was die naar binnen traden voor de wetenschap en naar buiten traden voor de samenleving. Zoals hij het zelf verwoordde: “Science is not only a disciple of reason but, also, one of romance and passion”. Ik hoop deze les op ieders leven een merkbare invloed heeft gehadWij hopen dat uit het vacuum wat Hawking achter laat ook spontaan een nieuw licht kan verschijnen wat zelfs het zwartste gat kan doven. We zullen allen door moeten gaan zonder hem, voorbij de volgende horizon. Zoals Hawking heeft gezegd: “Intelligence is the ability to adapt to change”, maar dit is een verandering waar ik toch een klein beetje moeite mee heb. Kjeld Beeksnamens Fysisch dispuut Hawking