Online declareren

Vanaf Q2 dit jaar worden alle declaraties bij Van der Waals digitaal gedaan en is het ook niet meer mogelijk deze op papier in te leveren. Voor meer informatie, zie ​https://www.vdwaals.nl/declaratie-indienen.