No-Showbeleid

Het No-Showbeleid (goedgekeurd op de ALV d.d. 12-09-2017)

Wanneer een gewoon lid zich inschrijft voor een activiteit* van SVTN “J.D. van der Waals” en op de activiteit afwezig is zonder enige vorm van kennisgeving aan het bestuur of de organiserende commissie vóór aanvang van de activiteit (een zogenoemde “no-show”), vervalt zijn of haar recht om zich in te schrijven voor de eerstvolgende 3 recreatieve activiteiten** die de vereniging in haar agenda gepland heeft staan en waarvoor de inschrijvingen nog niet geopend zijn. Welke 3 activiteiten dit betreft, wordt bepaald door het bestuur. Deze 3 recreatieve activiteiten dienen wel binnen 4 collegeweken (vakantieweken en tentamenweken dus uitgezonderd) vanaf de no-show plaats te vinden. De desbetreffende persoon zal dus voor deze activiteiten op een zwarte lijst (met een maximum van 4 collegeweken) worden geplaatst. 

 

Het bestuur dient ervoor te zorgen dat:

-     elk voor een activiteit ingeschreven lid minimaal één tijdige bevestiging van inschrijving ontvangt vóór de uiterlijke in- en uitschrijfdatum van de activiteit.

-     bij het inschrijven voor een activiteit duidelijk wordt vermeld hoe en bij wie een lid zich eventueel dient af te melden.

-     een lid persoonlijk op de hoogte wordt gesteld als hij of zij op de zwarte lijst geplaatst wordt en voor welke activiteiten hij of zij uitgesloten wordt.

-     ieder bestuurslid op de hoogte is van de personen op de zwarte lijst, waardoor het beleid ook uitgevoerd kan worden.

 

Leden worden in het eerste jaar van lidmaatschap bij SVTN “J.D. van der Waals” uitgezonderd van dit beleid. Voor deze leden geldt een 'two strikes you're out'-systeem, wat betekent dat bij een lid in het eerste jaar van lidmaatschap het eenmaal gedoogd zal worden als deze zonder kennisgeving voor aanvang van een activiteit niet komt opdagen. Bij een tweede maal zal voor dit lid echter het hierboven beschreven beleid in werking treden.

Voor alle leden geldt dat er aan de deelnemersbijdrage dient te worden voldaan indien men niet op de activiteit verschijnt.

 

* Het betreft alle activiteiten waarvoor een lid zich in kan schrijven.

** Uitgezonderd voor deze activiteiten zijn N-feesten en reguliere Borrels.

Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van het bovenstaande beleid.